Amerongs Volkslied

Waar lang geleen de Batavier,

Eens leefde frank en vrij,

Daar ligt nu Amerongen fier

Hun nazaat dat zijn wij.

In ’t liflijk groen verscholen,

Aan d’oever van de Rijn

Daar wonen en daar werken zij,

Die Bata’s zonen zijn.

 

Maar wat er ook veranderd zij,

In trouw zijn w’hun gelijk.

Die deugd zo groot als Batavier

Zijn d’Amerongers rijk.

In trouw aan koning en koninginne

En ’t koninklijk gezin.

Hoezee voor ’t Batavierenland,

Hoezee voor koning en koningin