Go to Top

De Amerongse dorpskrant De Klepperman komt maandelijks uit in de eerste week van de nieuwe maand. De uitgever is de Stichting Amerongen Inspireert. (www.amerongeninspireert.nl)

De klepperman wordt tot en met mei 2016 nog gedrukt en verspreid door Amerongen. Vanaf juni 2016 verschijnt de klepperman uitsluitend DIGITAAL. Mensen zonder internet kunnen de klepperman bij de receptie in Allemanswaard laten uitprinten.

Vanaf juni 2016 is de klepperman GRATIS. Voor alle verenigingen en stichtingen is de Klepperman beschikbaar. Er zijn 8 pagina’s. Aangeleverde artikelen mogen 150 woorden bevatten. Kopij kunt u aanleveren via rjvee@ziggo.nl  Deze kopij moet uiterlijk de laatste vrijdag van de maand beschikbaar zijn.