Extra handen nodig?

Vele handen maken licht werk, dat weet iedereen. Alleen ontbreekt het nog wel eens aan menskracht. Dit kan gelden voor bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren. Maar ook voor ondernemers in het mkb zijn extra handen bij tijd en wijle welkom. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het opvangen van productiepieken.

Wat niet meehelpt de schaarste aan menskracht te verminderen, is de geldelijke vergoeding die er vaak tegenover moet staan.

Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn! Via deze site hebben we een vraag- en aanbodpool van extra handen georganiseerd.

Naar gelang uw situatie kunt u extra handen vragen, of uzelf aanbieden als extra handen. Iedereen is welkom: migranten, ‘in-between-jobbers’, gehandicapten, gepensioneerden … we zijn met elk paar extra handen heel erg blij. Want u weet: vele handen maken licht werk!