Kijk Op Amerongen: Uitkijktoren past in Structuurvisie gemeente

(Gesponsord Bericht)

 

Het KOA team heeft de gemeente gevraagd om goedkeuring voor de bouw van de uitkijktoren bij de Groene Entree. De bouw van de toren past volgens ons helemaal binnen het beleid van de gemeente zoals dat is opgeschreven in de gemeentelijke Structuurvisie 2030 “Groen dus vitaal”.

In de structuurvisie is op bladzijde 104  iets over de ontwikkeling van Amerongen te lezen.

“Wij willen Amerongen nog meer dan nu zien als een kasteeldorp waar landschap, historie en kwaliteit van leven samenkomen”

en

“Om het toeristisch potentieel goed te kunnen ontwikkelen, is het volgens ons wel nodig om het omringende landschap van Amerongen veel meer in samenhang met het dorp en het kasteel te brengen door wandelmogelijkheden en zichtlijnen. Behalve voor bewoners is dit ook voor het toerisme van groot belang, omdat Amerongen samen met het kasteel voor veel bezoekers een reisdoel van korte duur is. Herhalingsbezoek blijft dan uit. Amerongen moet dus voor de bezoeker een GROTER reisdoel worden door:

  • Verbinding van samenhangende voorzieningen rond kunst, cultuur in het oude dorp
  • Herstel van de historische route van het kasteel naar de Amerongse Berg in haar oorspronkelijke historische beeld
  • Verbinding van de reeks van landgoederen Broekhuizen-Zuylestein-kasteel Amerongen.”

Klik hier voor de hele structuurvisie:

De bouw van de uitkijktoren is een historische aangelegenheid omdat er vroeger ook uitkijktorens in Amerongen hebben gestaan.

Om de mening van de inwoners van Amerongen te peilen heeft het KOA team een enquête gemaakt. Deze is hier te downloaden. Uw ingevulde enquêteformulier kunt u sturen naar info@koateam.nl.

Contact

Klepperman Weekbericht

Ook op de hoogte blijven van het laatste Amerongse nieuws?
Meld u hieronder aan op onze mailinglijst.