Levendige discussies over toekomst Amerongen tijdens inloopavond Dorpsnetwerk

Woensdag 20 april hield het Dorpsnetwerk weer haar tweejaarlijkse inloopavond voor alle inwoners van Amerongen. Een gemengd gezelschap van ruim veertig bezoekers maakte kennis met de projecten van het Dorpsnetwerk en konden daarna ideeën inbrengen over wat er de komende vijf jaar in het dorp bereikt moet worden. Onder het genot van een drankje en een hapje werd in kleine groepen gediscussieerd over de thema’s: cultuurhistorie, natuur en recreatie, culturele activiteiten en verenigingsleven, wonen, ontmoetingsfuncties en voorzieningen en bereikbaarheid en verkeer. Het was een levendige bijeenkomst die behalve voor de toekomst van ons dorp ook nieuwe contacten opleverde tussen inwoners. Wethouder Gerrit Boonzaaijer en enkele prominente Amerongse politici discussieerden enthousiast mee.

Aan het eind van de avond waren er 63 ideeën en voorstellen ingediend die het Dorpsnetwerk gaat uitwerken. Twee onderwerpen werden vaak genoemd: het aanpakken van de verkeers- en parkeerdruk in het oude dorp en de aanwezigheid van een volwaardige sporthal. Rhenam (eigenaar van de sporthal) wil op de plaats van de sporthal graag woningen bouwen en is in druk overleg met alle betrokken partijen over een alternatief voor de sporthal, bijvoorbeeld een opblaashal op de Burgwal. De mening van de aanwezigen was volstrekt duidelijk: Amerongen moet een volwaardige sporthal houden.

De verkeerdruk in het oude dorp leverde diverse ideeën op. Het Dorpsnetwerk heeft een ontwerp gemaakt voor een parkeerplaats aan de westrand van het dorp ter verlichting van de parkeerdruk in het oude dorp en om een eind te maken aan de gevaarlijke oversteekplaats bij het poortgebouw van Zuylestein. Dat voorstel werd gesteund door de aanwezigen die ook van het kasteel met z’n vele bezoekers een actievere opstelling verwachten. Andere voorgestelde alternatieven waren onder meer parkeren langs de Bertus Leendersweg, instellen blauwe zones, betaald parkeren en parkeervergunningen voor bewoners.

Er waren ook ideeën om de levendigheid in Amerongen te bevorderen. Meer ontmoetingsplekken voor jong en oud zoals kinderspeelparkjes, voetbal- of basketbalveldjes, jeu de boulesbaan, buurthuis en een helpdesk voor digibeten. Er is behoefte aan meer horeca, zoals een koffietentje, een wijnbar of een ijssalon. Ook het ontbreken van een openbaar toilet in het dorp werd genoemd.

Verbetering van de biodiversiteit van ons groene dorp leverde mooie voorstellen op. Ook was er aandacht om zuinig te zijn op de cultuurhistorie van Amerongen. Er moeten absoluut nieuwe woningen bijkomen, maar die moeten wel bij het karakter van het dorp passen.

Alle ideeën zijn binnen enkele dagen te lezen op de website van het Dorpsnetwerk (www.wegwijsinamerongen.nl) met vermelding wat het Dorpsnetwerk met elk voorstel gaat doen.

 

Inloopavond Dorpsnetwerk Inloopavond Dorpsnetwerk

Contact

Klepperman Weekbericht

Ook op de hoogte blijven van het laatste Amerongse nieuws?
Meld u hieronder aan op onze mailinglijst.