Ontdek de cultuurhistorische en archeologische geheimen van het Amerongse Bos

De  Utrechtse Heuvelrug heeft een lange bewoningsgeschiedenis. De oudste sporen van menselijke activiteit gaan terug tot meer dan 30.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van de heuvelrug en de flanken daarvan hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Indirecte aanwijzingen duiden al op een agrarische nederzetting in Amerongen in de 8e eeuw. Dit gebied, en met name het Amerongse Bos, is daardoor bijzonder rijk aan cultuurhistorie. Ook de vele geologische sporen getuigen nog van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het  Amerongse Bos in de laatste twee ijstijden. Behalve grafheuvels valt hier nog veel meer te ontdekken.

Onze voorouders groeven de grindgaten en leemkuilen op de hellingen van de stuwwallen en legden al lang voor onze jaartelling akkers aan op de plateaus met dekzand uit de laatste ijstijd, de zogeheten raatakkers of Celtic Fields. Via diverse historische paden trokken onze voorouders over de Heuvelrug. De vele karrensporen uit de late Middeleeuwen getuigen nog van het geploeter door de mulle zandverstuivingen op de top van de heuvelrug of door een smeltwaterdal dat ontstaan is in  de laatste ijstijd. Het tracé van de historische handelsroute naar Veenendaal loopt door het ijssmeltwaterdal van de voorlaatste ijstijd. Op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug, gelegen in het Amerongse Bos, vinden we de fundamenten van de voormalige ijzeren brandwachttoren en de markante steen van de Rijksdriehoeksmeting, een eeuwenlang gebruikt  ankerpunt.

We zien veel boswallen en de schaapsdriften waarover schapen naar de heidevelden op de heuvelrug trokken. Eeuwenoude hakhoutpercelen in de vroegste bosaanleg op de hele Utrechtse Heuvelrug getuigen van activiteiten van de kasteelbewoners van Amerongen, die nog tal van andere sporen hebben nagelaten in het bos. Ook had de kasteelheer een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de vroegere tabaksteelt in Amerongen. We zien dat iedere periode en gebruiker van dit gebied in de afgelopen eeuwen z’n sporen heeft achtergelaten. Recent ontdekten we zelfs nog munitiedepots uit WO II.

De excursie start op woensdag 19 augustus om 18.30 uur vanaf  het Informatiecentrum Utrechts Landschap, Veenseweg 8, Amerongen. Parkeren kan bij Sportpark De Burgwal. Vandaar is het 3 minuten lopen. Voor deze wandeling is inschrijven verplicht. Dit kan via de website van Utrechts Landschap. Deelname is gratis!

We gaan op pad in groepen van ongeveer 10  personen per gids. Inschrijving kan voor maximaal  20 personen. We respecteren alle vereiste Coronaregels en hanteren de 1,5 meterregel. De excursie zal ongeveer 2,5 uur duren. Deze excursie is minder geschikt  voor mensen die minder goed ter been zijn. Goed schoeisel is gewenst. Na afloop is het raadzaam te controleren op eventuele teken. Zorg bij warm weer voor bescherming tegen de zon en neem een flesje water mee.

Wij verheugen ons erop u kennis te laten maken met de  geheimen van het Amerongse Bos.

Contact

Klepperman Weekbericht

Ook op de hoogte blijven van het laatste Amerongse nieuws?
Meld u hieronder aan op onze mailinglijst.