Petitie: Stop culturele afbraak Dorpskern Amerongen

Geachte lezer(es),

Bij het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het idee postgevat dat – nu ineens – de schuldenlast moet worden teruggedrongen.

Daarom zoekt men in de begroting ruimte om daarvoor geld vrij te spelen.

De gemeenteraad heeft een document gekregen waarin wordt aangegeven waar volgens B&W de enige mogelijkheden ter bezuiniging zitten.

 

Met heeft onder meer de volgende “ombuigings”voorstellen aan de raad voorgelegd.

–       Sluiten van de bibliotheken van Amerongen en Maarn

–       Sluiten van de consultatiebureaus van Amerongen en Driebergen

–       Stoppen met onderhoud van schoolgebouwen (alleen als er echt iets moet

gebeuren wordt er geklust?)

–       Terugbrengen van het aantal dorpscoördinatoren

–       Geen ondersteuning meer voor het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug

–       Verhoging van de OZB en de hondenbelasting.

–       Verhoging van de toeristenbelasting.

–       Verkoop ambtswoning te Doorn.

En nog wat zaken waarvan ze menen dat de bevolking dit wel door de strot te duwen valt.

Het enige positieve punt is m.i. de verkoop van de ambtswoning, over de andere “ombuigingen” kun je behoorlijk van mening verschillen.

Wel, ik wil u geen mening opdringen, maar vraag wel uw aandacht voor twee voor de Amerongse inwoners zeer belangrijke punten, waarvan ik persoonlijk van mening ben dat dit echt nooit mag gebeuren.

Daarom vraag ik u om middels onderstaande link een petitie te ondertekenen, waarmee we gaan proberen i.i.g. deze voorgenomen (al besloten, want wat is feitelijk een bevolkingsconsultatie? ) ombuigingen naar de prullenbak te verwijzen..

https://dorpskernamerongen.petities.nl

Deze petitie zal – alleen indien er ruim voldoende ondertekeningen zijn – worden aangeboden op de “Brede bijeenkomst op 9 mei met raad, college, inwoners en medewerkers gemeente”.

 

Of deze in de enquête aangekondigde “bijeenkomst” ook daadwerkelijk gehouden gaat worden is de grote vraag, want niemand heeft hier verder iets over vernomen. In ieder geval wordt op de geplande raadsvergadering van 9 mei geen mogelijkheid geboden voor een ”brede bijeenkomst” waarbij u als burger iets kunt inbrengen op dit punt.

Bij voorbaat dank voor uw medeleven en ondertekening.

Met vriendelijke groet,

Dirk Lammers

Initiator petitie

Contact

Rein van Ee
Tel. 0343 – 45 20 28
Mobiel 06 – 108 05 241

info@amerongeninspireert.nl

Klepperman Weekbericht

Ook op de hoogte blijven van het laatste Amerongse nieuws?
Meld u hieronder aan op onze mailinglijst.