Amerongen Inspireert Amerongen Inspireert, gevestigd in Amerongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.amerongeninspireert.nl rjvee@ziggo.nl of webonderhoud@novad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Amerongen Inspireert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webonderhoud@novad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Amerongen Inspireert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Amerongen Inspireert neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amerongen Inspireert) tussen zit. Amerongen Inspireert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress CMS
  • Bijhorende plugins
  • Google analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amerongen Inspireert bewaart persoonsgegevens 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amerongen Inspireert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Amerongen Inspireert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparaat achterlaat wanneer u de website bezoekt. Cookies helpen uw apparaat identificeren. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te behouden terwijl u door verschillende pagina’s van een website navigeert of op een later tijdstip terugkeert op de website. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om programma’s te besturen of virussen te plaatsen op uw computer.

Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Het delen van gegevens is uitgezet. Tevens maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kunt u cookies in uw browser uitschakelen

Als u het gebruik van cookies wilt blokkeren, moet u de instellingen in uw browser wijzigen.

Lees meer over hoe u cookies in uw browser kunt controleren op: http://aboutcookies.org/

Voor informatie in het Nederlands kunt u hier terecht.

Als u cookies in uw browser blokkeert, wordt uw apparaat niet getraceerd wanneer u onze website bezoekt. Wij wijzen u er echter op dat door cookies te blokkeren, mogelijk ook de functionaliteit van onze website wordt aangetast waardoor deze wellicht niet correct functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amerongen Inspireert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webonderhoud@novad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Amerongen Inspireert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amerongen Inspireert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webadmin via webonderhoud@novad.nl
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Amerongen Inspireert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.