De Supportersclub wat is dat?

De Supportersclub van Amerongen Inspireert bestaat uit ondernemers en bewoners van Amerongen die jaarlijks een bedrag betalen voor de activiteiten en evenementen in Amerongen. Dat bedrag kan zijn € 5,00, € 10,00, € 25,00 , € 50,00 , € 75,00 of € 100,00. De Stichting Amerongen Inspireert bundelt activiteiten en evenementen. De doelstelling van de stichting is BEVORDERING VAN HET TOERISME IN Amerongen. U steunt met uw supportersbijdrage deze activiteiten. Bovendien geniet u als supporter van de voordelen die geboden worden. Het toerisme bevordert de Amerongse bedrijvigheid voor ondernemers en de activiteiten van de Amerongse verenigingen en stichtingen..

Op deze website worden alle onderdelen ter bevordering van het toerisme weergegeven. Zie hiervoor de evenementenkalender op deze site. Op de deelnemerslijst van de SUPPORTERSCLUB staat aangegeven wie al meedoen. Door een actieve wervingsactie zal de deelnemerslijst regelmatig worden uitgebreid. Als lid van de Supportersclub heb je recht op allerlei voordelen. Ook deze zullen in de voordeelrubriek regelmatig worden aangegeven. Amerongen heeft zoveel te bieden aan toeristen maar ook aan bewoners. Het RBT, Het Regionaal Bureau Toerisme is zeer geïnteresseerd in de Amerongse activiteiten en evenementen. Zij communiceren deze evenementen in hun recreatiekrant en op hun website. Vooral de Randstad is het wervingsgebied om toeristen te trekken. Amerongen heeft 3 belangrijke pijlers die voor bewoners en toeristen van belang zijn, namelijk:

Natuur

Historie

Cultuur

Voor meer informatie over deelname aan de Supportersclub bel met Rein van Ee, 0343452028 of 06-10805241 of stuur een mail naar: rjvee@ziggo.nl Voor aanmelden kunt u het aanmeldformulier gebruiken.

Hierbij meld ik me aan als deelnemer van de Supportersclub van Amerongen Inspireert

Ik ben bereid met een bedrag van € 25,00 of € 50,00 of € 75,00 of € 100,00 incl.btw. per jaar deel te nemen. Hiermee steunt u het werk van de Stichting Amerongen Inspireert. Toeristen naar Amerongen trekken is goed voor de bedrijvigheid voor ondernemers, stichtingen en verenigingen. De lijst met projecten die u met uw deelname aan de Supportersclub steunt, vindt u onderaan dit formulier.

Na uw aanmelding ontvangt u een nota voor betaling. Ook wordt u opgenomen in de lijst met deelnemers en ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief.

PROJECTEN DIE U MET UW BIJDRAGE STEUNT: De sites amerongeninspireert.nl en wegwijsinamerongen.nl; de doorlopende kalender op de beide sites; het rotonde publicatie bord; de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Allemanswaard; de Grietmarkten; de Open Monumentendag; de Klepperman de dorpskrant van Amerongen; de Cunera Feestweek; het Loempia Beraad; de kerstmarkt; de kerstverlichting; het sociaal vangnet; de dorpsprojecten van Dorpsgericht werken; het dorpsnetwerk; het Amerongse Limes project; de wandel-en-fietstochten; de sponsoring aan verenigingen; etc.

De Supportersclub van Amerongen Inspireert ondersteund de Stichting Amerongen Inspireert die het toerisme naar Amerongen bevorderd. Als deelnemer aan de Supportersclub geniet je voordelen.

Deze zullen vooral liggen op het vlak van gratis entrees bij evenementen. Of redukties bij de bestedingen in Amerongse winkels en cafetaria’s, cafe’s en restaurants.

Voordeel 1

Als eerste voordeel ontvangt U een waardebon van 10% van het supportersbedrag bedrag, die besteed kan worden in de Amerongse winkels.. Ieder lid ontvangt zo’n waardebon.

Voordeel 2

Gratis publicatie op het Rotonde Bord.

Voordeel 3

Gratis publicatie in de Klepperman.

Voordeel 4

Gratis publicatie in de AMON Nieuwsbrief.

De lijst met voordelen zal geleidelijk worden uitgebreid. Voor het gebruik van de voordelen zal een speciale bon worden ontworpen. Deze dient u dan te tonen om gebruik te maken van uw voordeel als Supporters Club-lid.

Eerstvolgende nieuwsbrief volgt binnenkort…