Georganiseerde wandeltochten

Georganiseerde wandeltochten

Cunera pelgrimstocht 

Dit is een wandeltocht die onder auspiciën van de wandelbonden SGWB (Stichts Gooise Wandelsport Bond) en KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) wordt gehouden.
Er wordt ook landelijke bekendheid aan deze tocht gegeven via wandelboekjes en op www.wandel.nl.

De eerstvolgende Cunera pelgrimstocht wordt gehouden op zaterdag 16 juni 2018. Kijk voor meer gegevens ook op de site www.wandeleninamerongen.nl.

Hieronder staan 5 wandelafstanden. Er is ook een afstand van 60 km, die is 2 x 30 km. Als beloning krijgen de deelnemers een aflaat.

Grebbelinie wandeltocht Bunker/Forten

Dit is een wandeltocht die onder auspiciën van de wandelbonden SGWG (Stichts Gooise Wandelsport Bond) en KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) wordt gehouden. Er wordt ook landelijke bekendheid aan deze tocht gegeven via wandelboekjes en op www.wandel.nl.

De eerstvolgende Grebbelinie wandeltocht wordt gehouden op zaterdag 25 augustus 2018.

Hieronder staan 2 wandelafstanden. Er is ook een afstand van 60 km, die is 2 x 30 km.

Kijk ook op www.wandeleninamerongen.nl.

Maarten Luther wandeltocht

Dit is een wandeltocht die onder auspiciën van de wandelbonden SGWB (Stichts Gooise Wandel Bond) en KWBN (de Koninklijke Wandel Bond Nederland) wordt gehouden. Er wordt ook landelijke bekendheid aan deze tocht gegeven via wandelboekjes en op www.wandel.nl.

De eerstvolgende Maarten Luther wandeltocht wordt gehouden op de eerste zaterdag na hervormingdag, en dat is 3 november 2018.
Kijk ook op www.wandeleninamerongen.nl en op www.maartenlutherwandeltocht.nl.

5 km

Deze route gaat een stukje door het bos en dan langs de bovenpolder van de Rijn door het dorp Amerongen.

10 km

Deze route gaat door het bos naar Leersum en dan via Landgoed Zuylestein door het dorp Amerongen.

15 km

Deze route gaat door het bos en via het Let de Stigterpad naar Leersum en door via Landgoed Zuylestein naar Amerongen.

20 km

Deze route gaat door het bos en het Veense fietspad richting Overberg. Dan door naar het Leersumse veld en naar Leerum, vervolgens via Landgoed Zuylestein door Amerongen.

40 km

Deze route gaat door het bos en het Veense fietspad richting Elst. Dan via het Let de Stigterpad via Landgoed Prattenburg naar Kwintelooijen en weer door Landgoed Prattenburg naar Overberg. Dan door naar het Leersumse veld en naar Leersum. Verder door het Landgoed Zuylestein naar Amerongen.

60 km

Deze route is eerst de 40 km route en daarna de 20 km.

Heeft u tip voor ons?

Vul dan het formulier in dan kunnen we uw tip plaatsen.

Over ons

De stichting ‘Amerongen Inspireert’ faciliteert, stimuleert en bundelt de samenwerking tussen de Amerongse verenigingen, stichtingen en ondernemers die belang hebben bij toerisme. De stichting gebruikt daarbij de moderne communicatiemiddelen zoals deze website, Facebook en Twitter. Ook is op YouTube een mooie serie films te vinden!

Volg Amerongen Inspireert

Contact

Rein van Ee
Tel. 0343 – 45 20 28
Mobiel 06 – 108 05 241

rjvee@ziggo.nl