Zendingsdiaconessenhuis Bethanië omgedoopt tot Hebron

gebouw Hebron

gebouw Hebron

Na negentig jaar namen de zendingsdiaconessen die donderdag afscheid van het
pand Bethanië. Het huis werd te groot voor de zeven overgebleven
zusters, die verhuisd zijn naar een nieuw complex in Amerongen. Het
contact met de zusters was „heel warm”, aldus de nieuwe bewoner en
directeur Job van Beek namens Hebron Missie. „Zij zien dat wij willen
doorbouwen op de missie die zij hier hadden.”

Formeel is het pand gekocht door een ondernemer, die het verhuurt aan
stichting Hebron Missie. Onder de vlag van deze stichting gaan de
bestaande Bijbelscholen Gospel Mission (voorheen Gospel for Europe)
Filadelfia van stichting Heart Cry functioneren. Stichting Hebron Missie
heeft een breder profiel, meer gericht op toerusting en uitzending,
Heart Cry legt meer het accent op het profetisch woord, levensheiliging
en geestelijke opwekking.

Ook platform Hart voor het gezin, dat zich inzet voor godvrezende
relaties, huwelijken en singles gaat vanuit Amerongen opereren. In de te
vormen leefgemeenschap gaan vier gezinnen wonen. Naast de genoemde
bedieningen wordt het gebouw gebruikt om kamers voor ”Bed en
Bemoediging” aan te bieden. Die stellen we allereerst ter beschikking
aan werkers in Gods koninkrijk om hier tot rust te komen. Daar vragen we
geen geld voor; mensen mogen vrijwillig iets bijdragen. Ook willen we
ruimtes in het pand aanbieden aan andere christelijke organisaties met
eenzelfde missie. Daarnaast is er een rouwruimte voor uitvaarten die nu
al regelmatig wordt gebruikt; die mogelijkheid willen we blijven bieden.

In het kiezen van de naam hebben we duidelijk de leiding van de Heere
ervaren. Hebron was een van de vrijsteden, lag vrij centraal in Israël
op een berg, was de stad van Kaleb om in en uit te gaan om het land te
veroveren en was de plek waar Abraham zijn altaar oprichten om de Heere
te aanbidden. Al deze zaken komen in meer en mindere mate terug in het
verlangen voor ons werk vanuit Amerongen.

We gaan in Hebron uit van drie kernwaarden. Ten eerste richten we ons op
TOERUSTING. We willen mensen geestelijke bagage geven om te kunnen
dienen op de plek waar God dat van hen vraagt. Daarnaast willen we
ONTMOETING bieden. We geloven door ontmoetingen van christenen met
elkaar de Heere tot hen wil spreken en hen wil bemoedigen. Ten derde
richten wij ons op UITZENDEN. Dat betekent dat de spits van ons werk is
om mensen te helpen om in deze eindtijd staande zich vast te houden aan
het Woord van God, de eenheid in het Lichaam van Christus te bevorderen
en actief de Evangelieboodschap te leven en uit te delen.

Contact

Rein van Ee
Tel. 0343 – 45 20 28
Mobiel 06 – 108 05 241

info@amerongeninspireert.nl

Klepperman Weekbericht

Ook op de hoogte blijven van het laatste Amerongse nieuws?
Meld u hieronder aan op onze mailinglijst.