Amerongen Inspireert

DISCLAIMER
Aan deze website wordt gewerkt. Het kan dat informatie ontbreekt of verlopen is, en dat links niet optimaal werken. 

Amerongs nieuws

De Klepperman is dé dorpskrant van Amerongen. Maar wat is een klepperman? De klepperman werd aangesteld om ‘s nachts de ronde te doen. Hij riep ieder uur de tijd om, bij het klappen van de klepper. De eerste klepperman stamt uit de 17e eeuw. De laatste klepperman was in functie in de jaren ’20 van de 20ste eeuw. Er is zelfs een filmpje van een Amerongse Klepperman uit 1920. 

Komende evenementen in Amerongen

15 en 16 juni: Nationale archeologiedagen

12 juli: Zomerfeest voor kinderen (groep 3 t/m 6) bij Leefegemeenschap Bethanië

Video's