Gesponsord Bericht in de Klepperman en op Klepperman.info

Amerongen Inspireert biedt bedrijven de mogelijkheid om in de Klepperman en op Klepperman.info een gesponsord bericht (‘advertorial’) te plaatsen. Dit kan een kort bericht, aankondiging, presentatie- of promotietekst zijn, al dan niet met een afbeelding, dat er qua beeld vrijwel net zo uitziet als een gewoon bericht in de Klepperman. De tekst mag uit maximaal ca. 150 woorden bestaan en er kan 1 afbeelding (minimaal 300x300, maximaal 1200x1200 pixels) bij. Voor de tekst op Klepperman.info geldt een maximum van 400 woorden. Een eenmalige plaatsing van een gesponsord bericht in de Klepperman en op Klepperman.info bieden wij aan voor € 25. Plaatsing in één van beide media kan ook, dit kost € 15. Gesponsorde berichten op Klepperman.info blijven minimaal 2 weken staan.

Tekst en afbeelding levert u zelf aan, de plaatsingsdatum kan in overleg worden bepaald. De Klepperman komt elke 2 weken op zaterdag. Per editie van de Klepperman plaatsen wij bij voorkeur 1 gesponsord bericht, maximaal 2. U kunt hierdoor dus verzekerd zijn van voldoende aandacht van de lezers.

Indien u interesse heeft vernemen wij graag van u welke tekst en afbeelding u wilt plaatsen en naar welke datum uw voorkeur uitgaat. 


Sponsor worden van Amerongen Inspireert

U kunt er ook voor kiezen de stichting Amerongen Inspireert te sponsoren. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat wij door kunnen gaan met de tweewekelijkse publicatie van de Klepperman en dat wij de website kunnen onderhouden. Wanneer u ons voor minimaal € 100 per jaar ondersteunt dan kunt u maximaal 10x per jaar een gesponsord bericht plaatsen op zowel Klepperman.info als in de Klepperman.  Dit onder voorbehoud dat er ruimte is. Om te voorkomen dat commerciële berichten gaan overheersen plaatsen wij maximaal 2 gesponsorde berichten per 2 weken en per editie van de Klepperman.

Wanneer u ons sponsort kunnen wij uw bedrijfsnaam hier vermelden, desgewenst met een link naar de website van uw bedrijf. 

Sponsoren doet u heel eenvoudig door uw bijdrage over te maken op rekening nummer NL45 INGB 0000 1721 61 t.n.v. Stichting Amerongen Inspireert te Amerongen, o.v.v. uw bedrijfsnaam en de tekst 'sponsorbijdrage 2024'. Voor meer informatie en het regelen van uw naam en link naar uw website kunt u contact met ons opnemen via info@amerongeninspireert.nl